بیمه آسماری

۱۳۹۱۶۰.۳%دودرمان
سال تاسیستعداد شعبسهم بازارسطح توانگریپرفروش ترین بیمه ها

بیمه آسماری

شرکت بیمه آسماری به استناد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران و تصویب مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد اداری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱ در منطقه آزاد کیش ثبت گردیده است.
از جمله عوامل موثر در تاسیس بیمه آسماری نیاز بازار بیمه و کشش بازار تقاضا در ایران، به ویژه در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی به خدمات کیفی بیمه در سطح بین المللی می‌باشد.

انواع خدمات بیمه های بازرگانی در رشته های اموال و اشخاص توسط بیمه آسماری ارائه می‌گردد.


بیمه های ارائه شده بیمه آسماری

بیمه شخص ثالث بیمه آسماری
بیمه بدنه بیمه آسماری
بیمه آتش سوزی بیمه آسماری
بیمه مسئولیت بیمه آسماری
بیمه درمان بیمه آسماری 
بیمه حوادث بیمه آسماری
بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه آسماری
بیمه باربری بیمه آسماری 
بیمه مهندسی بیمه آسماری 
بیمه ماشین آلات بیمه آسماری 
بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان بیمه آسماری