بیمه کارآفرین

۱۳۸۲۵۲۲.۱%یکبیمه عمر و سرمایه گذاری، شخص ثالث
سال تاسیستعداد شعبسهم بازارسطح توانگریپرفروش ترین بیمه ها

بیمه کارآفرین

شرکت بیمه کارآفرین در سال ۱۳۸۱ تاسیس و از سال ۱۳۸۲ به عنوان اولین شرکت بیمه خصوصی فعالیت خود را آغاز کرده است . 

شرکت بیمه کارآفرین در انواع بیمه های زندگی و غیر زندگی به فعالیت مستقیم بیمه گری می پردازد و از محل سرمایه، ذخائر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه، سرمایه گذاری می نمایند.

سهامداران اصلی شرکت بیمه کارآفرین عبارتند از : بانک کارآفرین، گروه توسعه مالی مهر آیندگان، سرمایه گذاری بانک کارآفرین و شرکت تضمین

 


بیمه های ارائه شده بیمه کارآفرین

بیمه شخص ثالث بیمه کارآفرین
بیمه بدنه بیمه کارآفرین
بیمه آتش سوزی بیمه کارآفرین
بیمه مسئولیت بیمه کارآفرین
بیمه درمان بیمه کارآفرین 
بیمه حوادث بیمه کارآفرین
بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه کارآفرین
بیمه باربری بیمه کارآفرین 
بیمه مهندسی بیمه کارآفرین 
بیمه ماشین آلات بیمه کارآفرین 
بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان بیمه کارآفرین